Hướng dẫn về Deep learning cơ bản

deep-learning
machine-learning

(chichi) #1

Sau một thời gian ấp ủ khá lâu, mình xin ra mắt loạt bài viết hướng dẫn về DEEP LEARNING cơ bản cho tất cả mọi người (không chỉ dân toán và dân lập trình).
Mình đã viết xong bài mở đầu và bài đầu tiên. https://nttuan8.com/gioi-thieu-ve-deep-learning/
Mọi người thấy hay thì chia sẻ giúp mình. Mình xin cảm ơn :grinning::grinning::grinning:


(Vi) #2

Chờ đợi những bài chia sẻ tiếp theo của bác. :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?