agriculture

Topic Replies Activity
Máy cày không người lái tại Việt Nam - Robot cho nông nghiệp 4.0 30 July 6, 2018
IOT trong nông nghiệp công nghệ cao 10 April 15, 2018
Học công nghệ Thông tin có kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao không? 3 November 23, 2017
Khởi nghiệp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu 1 November 23, 2016
Nên thi lại ĐH học kinh tế nông nghiệp hay học IT khi muốn ứng dụng IT vào nông nghiệp? 2 September 15, 2016
Công nghệ cao trong nông nghiệp 5 March 11, 2016
Công nghệ thông tin và nông nghiệp là tương lai của kinh tế Việt Nam 5 December 26, 2014
Ứng dụng CNTT trong nông nghiệp: Dù khó vẫn phải làm 1 November 14, 2014
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?