Wiki Post là gì và nó hoạt động như thế nào?

Khái niệm Wiki

Trước khi nói về Wiki post, ta cần hiểu Wiki hay Wikipedia là gì?

Wiki là một website hoặc cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên đóng góp của cộng đồng người dùng, cho phép bất cứ người nào cũng có thể thêm và sửa nội dung

Wikipedia là một thư viện bách khoa toàn thư lớn nhất hiện nay

  • Bạn cũng có thể xem Wikipedia thông qua Wikiwand với giao diện mới thân thiện hơn
  • Một bài trên Wikipedia nói về Tiếng Việt

Wiki Post là gì?

  • Wiki Post cho phép tất cả mọi người có quyền thêm và sửa nội dung post đó *
  • Wiki Post có biểu tượng edit như hình dưới, click vào biểu tượng đó để thay đổi

Chỉnh sửa Wiki Post

  • Ai nên chỉnh sửa - tất cả mọi người *
  • Khi nào cần thay đổi - khi bạn cảm thấy bài viết còn sơ sài, cần đóng góp thêm
  • Chỉnh sửa như thế nào - nên thảo luận trước khi thay đổi Wiki Post, hoặc có thể sửa ngay nếu bạn thấy phù hợp
  • Ví dụ: bạn có thể sửa lỗi chính tả / lỗi đánh máy mà không cần thảo luận
  • Thảo luận ở đâu - bạn có thể reply Wiki Post ngay bên dưới

* Mọi người ở đây là những ai có TL1

4 Likes

Các topics hiện đang là Wiki Post…

Hãy thử thêm, sửa các bài này xem :slight_smile:
Note: Nhớ là bạn phải là TL2 mới có thể sửa được Wiki Post

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?