Cấu trúc một Post trên DNH

Topic này sẽ dành cho giải đáp và thảo luận tính năng, cách đọc posts trên DNH

History

Với tính mở, mỗi post đều cho phép chỉnh sửa, Discourse còn cho thêm khả năng xem lịch sử của các chỉnh sửa đó. Để xem lại history của một post, các bạn dễ dàng nhận thấy hình một cây bút màu cam như bên dưới.

  • Ý nghĩa của các biểu tượng

  • Số 6 để chỉ số lần chỉnh sửa của một tài liệu

  • 1d là một ngày tức là thời gian tính từ lúc tạo post này cho đến nay.

  • Để xem thay đổi - bấm vào biểu tượng cây bút chì màu cam, khung so sánh sẽ xuất hiện

  • Để xem các lần thay đổi trước - bấm vào mũi tên |<<, và <<
  • Bấm vào Raw để xem so sánh ở dạng Markdown
  • Hai vòng tròn đỏ là vùng bị thay đổi

Wiki Post

Xem ở đây

Bookmark Post

  • Bạn muốn theo dõi một post, Bookmark nó
  • Sau đó bạn có thể xem lại topic đó bằng cách bấm vào avatar > Bookmarks

Like Post

Nếu bạn thấy nội dung hay, hãy Like khích lệ tinh thần cho người viết

Flag Post

Nếu bạn thấy nội dung không phù hợp, bạn hãy bấm Flag đề báo cho ban quản trị hoặc thông báo cho người đó biết, để họ sửa.

Reply Post

Bấm vào reply ngay dưới bài post của một người để trả lời cho người đấy

Hoặc bấm vào reply ở cuối topic để trả lời chung chung

Share Post

Nếu bạn thấy bài hay, nhớ bấm share , xem thêm share ở đây
Nếu bạn không share được, thì đó là do bạn đang sử dụng Adblock, thử tắt đi rồi share lại nhé. Diễn đàn không đặt quảng cáo.

Xem nội dung raw của một bài

Thay chữ raw cho đoạn giữa www.daynhauhoc.com và con số cuối cùng

http://www.daynhauhoc.com/raw/23
10 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?