[Open Source] Nhờ vả anh em giúp cập nhật "Mục Lục Các Bài Viêt Hay"

Ngày đầu @btm đã tạo topic này.

Bây giờ Đạt đã sửa topic này thành Wiki Post, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sửa được topic đó giống như Wiki vậy

Hiện giờ Đạt thấy có nhiều topic hay rồi, nhưng không có thời gian update, và Đạt nghĩ là diễn đàn phải công bằng như Wiki vậy, ai cũng có quyền update những topic hay.

Thế nên mọi người giúp diễn đàn cập nhật những bài mà mình cho là hay nhé. Về cách sửa như thế nào thì mọi người cứ bắt chước theo cái có sẵn mà sửa nhé.

Vào đây coi nội dung raw của mục lục.

http://daynhauhoc.com/raw/404

LƯU Ý Nếu các bạn cảm thấy không chắc chắn thì gửi câu hỏi ở đây để hỏi cách làm nhé, tránh làm nhầm lẫn.

Các chủ đề cần được update:

Các bài giảng Java: http://daynhauhoc.com/c/programming/java
Các bài giảng Javascript: http://daynhauhoc.com/c/programming/javascript
Các bài giảng HTML: http://daynhauhoc.com/c/programming/html
Các bài giảng Android: http://daynhauhoc.com/c/programming/android

Cần tình nguyện viên update các thông tin này. Cảm ơn :smile:

6 Likes
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?