Tìm hiểu Keyboard Shortcuts trên Dạy Nhau Học

Mở bảng hướng dẫn

Click vào chọn Keyboard Shortcuts hoặc bấm Shift / để hiện bảng hotkey

Các nhóm chức năng

  • Jump to - di chuyển, ví dụ gõ gh để trở về trang chủ
  • Application - thao tác trên trang chính
  • Action - thao tác trên topics và posts
  • Navigation - chuyển hướng khi đọc posts

cần bổ sung

3 Likes

Ôi, vừa lập topic xong thì nhìn xuống dưới thấy bài này của anh :)). Rút kinh nghiệm lần sau. Search trước khi post bài :smiley:

1 Like

A mới chuyển bài này sang chế độ Wiki Post, em sửa bài này để thêm thông tin vào nhé. Anh thấy bài của em có nhiều thông tin hơn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?