terminal

Topic Replies Activity
Hỏi cách để cài terminal trên win 7 4 February 6, 2021
Hỏi về cách mở terminal macos lúc chạy chương trình c++ trên sublime text 7 May 19, 2020
Lỗi kill process khi di chuyển terminal 3 December 4, 2018
Tại sao anh em lại dùng vim / emacs? 25 May 1, 2018
Cần giải nghĩa Pushd và Popd thế nào cho đúng? 2 March 11, 2018
Học lập trình C/C++ trên linux thì nên xài terminal hay IDE? 7 February 11, 2018
Lỗi khó chịu và khó hiểu Terminal CMD của windows? Các cao thủ giải đáp giúp! 15 September 2, 2017
Lỗi khi sử dụng regular expression [A-Z]*? 5 June 18, 2017
Mở terminator bằng hotkey tự động split? 11 June 13, 2017
Oh my god zsh - Theme for terminal 3 May 30, 2017
Không thế save file readonly (vim - nano) 11 March 17, 2017
Hỏi về cách dựng 1 trang web có giao diện Terminal 3 March 10, 2017
Chỉnh đường dẫn mặc định trong Terminal Ubuntu? 6 October 20, 2016
Terminal trên Android? Tại sao không ;) 2 July 24, 2016
Mời dùng thử Mojada Shell 1.0 51 July 24, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?