Lỗi kill process khi di chuyển terminal

ubuntu
terminal

(Vu Van Chung) #1

Chào mọi người, vấn đề của mình là khi mình dùng Ubuntu terminal, bình thường, để kill 1 tiến trình đang chạy thì mình dùng tổ hợp phím Ctrl+C. Nhưng khi mình di chuyển vị trí terminal bằng cách dùng chuột kéo terminal ra chỗ khác, hoặc là mình dùng chuột bôi đen một đoạn trên terminal để copy, thì nó cũng tự kill tiến trình đó, giống như việc mình bấm tổ hợp phím Ctrl+C vậy?
Có bạn nào đã gặp tình huống này chưa? Cho mình xin cách xử lý với.
Mình đã search google khá lâu nhưng vẫn chưa xử lý được
Cảm ơn mọi người!


(minh mỡ) #2

Chào bạn.
chắc bạn xử lý được rồi, nhưng trả lời luôn cho ai gặp phải là dùng Ctrl + Shift + C khi copy.


(Vu Van Chung) #3

Ý là không bôi đen được ấy bạn. Bình thường thì mình sẽ kéo chuột rê từ vị trí con trỏ từ đầu tiên tới từ cuối cùng, thả ra thì nó sẽ bôi đen, nhưng terminal của mình khi nhả chuột ra nó tự động Ctrl+C luôn.


(Vu Van Chung) #4

Mình đã thử nhiều lần bằng nhiều cách nhưng không giải quyết được


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?