software-engineering

Topic Replies Activity
Học kỹ thuật phần mềm ở đại học Khoa học Tự nhiên thì tỉ lệ có việc làm cao không? 4 June 21, 2020
Khoa học máy tính - Kỹ thuật phần mềm khác nhau như thế nào? 4 March 1, 2021
Trợ giúp trả lời liên quan đến môn Công nghệ Phần mềm 2 August 22, 2020
Sự khác nhau giữa ngành "Trí tuệ nhân tạo" và "Kỹ thuật phần mềm" 1 July 24, 2020
Phân biệt KTPM và CNTT 3 June 22, 2020
Hỏi về ngành Kỹ thuật phần mềm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên 3 June 17, 2020
Tư vấn môn nhập môn Công nghệ phần mềm và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 April 11, 2020
Muốn bước vào CNTT thì nên học Khoa học máy tính hay Kĩ thuật phần mềm? 3 April 3, 2020
Học IT nên theo Công nghệ phần mềm hay Hệ thống thông tin? 4 August 20, 2019
Nên học kỹ thuật phần mềm của trường ĐH cần thơ hay cao đẳng FPT? 4 May 23, 2022
Nên chọn ngành Công nghệ thông tin hay Kỹ thuật phần mềm nếu muốn theo nghiệp Game Developer 1 April 3, 2019
Khoa học máy tính, Kĩ thuật phần mềm và An toàn thông tin khác nhau như thế nào? 3 June 26, 2021
Nên học Kỹ thuật phần mềm ở FPT hay TDT? 2 January 24, 2019
Học Kỹ thuật phần mềm có thể làm được các dự án AI không? 3 December 11, 2018
Mô hình sử dụng trong đánh giá tiêu chuẩn thiết kế 5 May 13, 2018
Chọn trường học kỹ thuật phần mềm 1 May 6, 2018
Chất lượng đào tạo kỹ thuật phần mềm ở khoa học tự nhiên với fpt nơi nào tốt hơn? 3 April 9, 2018
Kĩ nghệ phần mềm: cái nhìn của sinh viên - John Vũ 1 February 6, 2018
Đầu tư cho ngành Công nghệ phần mềm 2 January 15, 2018
Chọn Hệ thống thông tin hay Công nghệ phần mềm? 4 December 23, 2017
Ngành công nghệ phần mềm cần chuẩn bị những gì? 3 November 21, 2017
Hướng đi cho ngành kỹ thuật phần mềm 2 October 22, 2017
Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm khác nhau như thế nào 2 July 16, 2017
Khoa học máy tính hay Công nghệ phần mềm? 7 July 6, 2017
Kỹ thuật phần mềm và công nghệ thông tin có gì khác nhau? 3 June 16, 2017
Chọn KHMT hay KTPM? 2 June 10, 2017
Ngành Lập trình mobile, Ứng dụng phần mềm và Kỹ thuật phần mềm khác nhau như thế nào? 2 August 1, 2021
Bài viết về kĩ nghệ phần mềm 2 May 26, 2017
Xin tài liệu môn công nghệ phần mềm? 8 March 23, 2017
Khoa học máy tính và công nghệ phần mềm 2 February 19, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?