Nên chọn ngành Công nghệ thông tin hay Kỹ thuật phần mềm nếu muốn theo nghiệp Game Developer

Chào mọi người, em hiện đang lớp 12 và đang khúc mắc chỗ nên chọn ngành CNTT hay Kỹ thuật phần mềm nếu sau này theo Game develope. Mong cao nhân giúp đỡ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?