software

Topic Replies Activity
Sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm và sự ra đời của kiến trúc Microservice 1 February 22, 2021
1 phần mềm là gì? 4 January 21, 2021
Hỏi phần mềm tra từ điển giống Just click n’ see 4 April 7, 2016
Nên làm web hay làm soft 8 March 4, 2018
[HCM] Tuyển Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp IT (C++ hoặc C#, Unity) 2 July 18, 2017
[Wiki] Tổng hợp: Các địa điểm / website tốt để học lập trình, mạng v.v 21 February 2, 2017
Phân tích thiết kế hệ thống: Sử dụng phần mềm nào tốt nhất để vẽ mô hình DFD và ERD? 8 November 4, 2016
Pencil V3 - công cụ xây dựng biểu đồ và giao diện mẫu 2 June 9, 2016
Phần mềm hay cho linux/ubuntu 12 May 24, 2016
Dám nghĩ dám làm 1 November 5, 2015
[Thắc mắc] Làm việc với tập tin 8 May 25, 2015
Phần mềm tách watermark khỏi file pdf? 19 May 22, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?