information-system

Topic Replies Activity
Ebook Cơ Sở Dữ Liệu (Hệ thống thông tin) 4 March 21, 2016
Kiến thức liên quan đến vận hành và phát triển hệ thống thông tin 3 January 4, 2016
Ngành Hệ thống thông tin có khó xin việc không? 3 December 25, 2015
Trở thành một kĩ sư hệ thống thông tin, cần có những gì 7 December 7, 2015
Hướng đi cho ngành HTTT và những kiến thứ cơ bản cần nắm vững? 2 November 2, 2015
Cần tư vấn để hiểu rõ về ngành Hệ thống thông tin 8 July 30, 2015
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?