Cần tư vấn để hiểu rõ về ngành Hệ thống thông tin

Hiện tại e chọn ngành Hệ thống thông tin nhung e chưa bít rõ về Ngành…M.n có thê giúp e bít ngành e cần học những gì và Cần những gì ạ…
Em cảm ơn

4 Likes

Chắc ai đó sẽ cần :smiley:
https://daa.uit.edu.vn/content/ky-su-nganh-he-thong-thong-tin
Bạn có thể xem thêm:
https://daa.uit.edu.vn/content/cac-nganh-dao-tao
https://tuyensinh.uit.edu.vn/tong-quan-nganh-he-thong-thong-tin
Xem tham khảo thôi bạn… Đa phần các trường cũng tương đối giống nhau :smiley:

1 Like

Bạn cũng nên đào mộ trước khi hỏi

Ngành này cũng làm bên soft hoặc web thôi bạn à, chả liên quan gì kinh tế đâu. Nhưng mà thiên về thiết kế database cho các hệ thống quản lý của mấy công ty, trường học, công sở… nên phải hiểu rõ hoạt động của họ để thiết kế sao tối ưu nhất. Đó là chuyện học ở trường thôi còn đi làm thì cũng soft hoặc web tùy năng lực tự học của mỗi người - Ngành CNTT là thế mà.

bạn nói chưa đúng vấn đề này.

chả liên quan gì kinh tế đâu

Ngành khoa học này thường được xem là một phân ngành của khoa học quản lý và quản trị kinh doanh.

Ngành Hệ thống thông tin quản lý đào tạo các chuyên gia có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO

Bạn ơi, bên Học viện tài chính có HỆ HỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ nhé :smile: nó liên quan nhiều đến kinh tế là khác, không chỉ rieneg soft hay web đâu :sa:

Hai ngành là khác nhau mà bạn. Học thêm kinh tế cũng chỉ để hiểu rõ hoạt động của các doanh nghiệp bổ trợ cho việc xây dựng database, nó chỉ là 1 mảng nhỏ trong cả ngành HTTT, Nếu bạn thiết kế HTTT bệnh viện hoặc trường học thì phải nghiên cứu vấn đề khác.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin có phẩm chất đạo đức, tư duy, kiến thức chuyên môn cần thiết về CNTT và các lĩnh vực liên quan như kinh tế, quản lý để thành công trong vị trí chuyên gia về Hệ thống thông tin ở các cơ quan, tổ chức thuộc hoạt động trong các môi trường khác nhau như giáo dục, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

  • Lập trình viên trong các công ty sản xuất phần mềm
  • Chuyên viên tư vấn, thiết kế giải pháp CNTT trong các công ty tư vấn, thiết kế giải pháp về CNTT cho doanh nghiệp, tổ chức.
  • Chuyên gia phân tích thiết kế hệ thống trong các công ty sản xuất pần mềm.
  • Giảng viên CNTT tại các trường Cao đẳng, Đại học.
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?