Kiến thức liên quan đến vận hành và phát triển hệ thống thông tin

Minh là dân không chuyên Công nghê thông tin. Chỉ đang từng bước gia nhâp vào công đồng IT. Cho mình hỏi :“kiến thức liên quan đến vận hành và phát triển hệ thống thông tin” là mình cần đọc-học-hành những vấn đề liên quan đến những mảng nào?
Mong sớm nhận những lời khuyên chân thành

bạn dùng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn.
Tìm với từ khóa hệ thống thông tin.
Để biết được ngành của bạn đang chọn sẽ học những gì.

Cám ơn bạn nhiều rất nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?