Hướng đi cho ngành HTTT và những kiến thứ cơ bản cần nắm vững?

chào tất cả các thành viên của diễn đàn.em có 1 vấn về chưa rõ ràng anh chị bạn nào biết thì chỉ cho em với ạ.em là sv năm 2, em định hướng theo hệ thống thông tin.vậy em có những hướng đi như thế nào ạ, và những kiến thức căn bản nào liên quan mà em cần nắm vững ạ.??? em cảm ơn.

2 Likes

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu :smiley: thử làm các phần mềm quản lý

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?