data-engineer

Topic Replies Activity
Chuyên ngành Hệ thống thông tin có phù hợp làm data engineer không? 2 September 18, 2022
Tuyển dụng tại hà nội 3 August 1, 2022
Học HTTT của UIT ra làm DE được ko? 2 July 25, 2022
Data engineer là Gia Cát Lượng trong cty? 6 July 18, 2022
Lộ trình học Data Engineer 11 October 19, 2021
Điểm khác nhau giữa data engineer, data science và data analyst? 4 January 7, 2021
Roadmap để trở thành data engineer? 4 November 5, 2018
VNG Tuyển Associate Data Engineer (ETL) 2 June 20, 2017
VNG Looking For Data Engineers 2 June 14, 2017
Tìm hiểu về lĩnh vực Data Engineering và Data Science với Grokking Data Demo Day 2 August 1, 2021
[Sài Gòn] Tìm Big Data Engineer ($1200 - $1800 ++) 4 June 23, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?