centos

Topic Replies Activity
Làm sao để mở port vps centos 7? 2 October 22, 2022
Cách cập nhật CentOS 9 khi gặp errors during downloading metadata for repository 'baseos' trên CentOS 9 2 June 5, 2022
CentOS 7 không dùng được wget mặc dù đã cài 4 December 4, 2021
Cần giúp đỡ trong việc backup ổ đĩa CentOS bằng lệnh dd (gặp lỗi) 2 November 9, 2021
Đổi port nginx trên centos 7 3 September 10, 2021
CentOS 6 tự động start lại iptables service 2 November 27, 2020
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host '-P' (2) 19 September 9, 2020
Cách cho phép all port bằng iptables - centos 6 3 May 21, 2020
Cách mở terminal trong Centos 4 April 5, 2020
Phóng to màn hình CentOS chạy trên VirtualBox 3 April 1, 2020
Load dữ liệu từ database không đúng thời gian thực 3 February 4, 2020
Hỏi về cấp quyền cho user trên Linux (nâng cao) 5 May 11, 2019
Mọi người giúp e sửa lỗi khi cài CentOs7 trên Vitualbox với 1 March 29, 2019
Mono on Centos 6.5 3 November 23, 2018
Không khởi động được apache 3 October 28, 2018
Cách khắc phục lỗi sshd.service trên Centos 7 (chạy trên Virtualbox) 2 February 24, 2018
Centos,lập trình intranet 1 November 12, 2017
Lỗi CentOS không chạy trên Virtualbox 6 September 9, 2017
Thay đổi thông tin khi login vào SSH của CentOS 4 May 30, 2017
Deploy source code famework Yii lên CentOS6 7 May 19, 2017
Cài Centos Minimal trên Virtualbox không vào được mạng 9 January 12, 2017
Lỗi cực lạ với angular2 khi sử dụng socket.io 1 December 2, 2016
Cần giúp phân quyền để chạy web server - CENT OS 6 June 4, 2016
Chương trình python bị Killed trên CentOs 3 March 1, 2016
Câu lệnh python không chạy trên CentOs 4 February 28, 2016
Lỗi khi đăng nhập ssh centos khi bật bộ gõ tiếng việt unikey 4 January 26, 2016
Hỏi về câu lệnh trên Centos 3 October 22, 2015
Lỗi Tạo ftp user qua ssh trên CentOS6.7 7 October 12, 2015
vấn đề cài đặt LAMP trên VMWARE CentOS 2 September 12, 2015
Bị lỗi khi cài package pecl trên centos 6.5 1 July 7, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?