Làm sao để mở port vps centos 7?

Làm sao để mở port vps centos 7 ạ, em đã mở nhưng nó vẫn báo đóng

Thì là em cài firewalld nhưng h em muốn mở port mà không cần tắt firewalld thì làm như nào ạ

Làm theo hướng dẫn sử dụng của firewalld nhé. :v

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?