Load dữ liệu từ database không đúng thời gian thực

Chào mọi người. Em đang bị hiện tượng như này: Trang web của em đang có sản phẩm A và B. Em thêm một sản phẩm C thành công, nhưng F5 tải lại trang thì lúc hiện 3 sản phẩm A, B, C, lúc thì chỉ hiện A, B mà không hiện sản phẩm vừa thêm (Mỗi lần F5 lại là dữ liệu load ra không giống nhau).

Em chạy trên local thì không sao, nhưng từ khi em deploy web Java lên Tomcat trên Centos với DB là mariadb thì bị. :frowning:

Mọi người giúp với ạ. Em xin cảm ơn!

Ảo vậy :smiley: , trường hợp này ko có code chắc chả ai đoán đc lỗi gì @@

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?