Cách cập nhật CentOS 9 khi gặp errors during downloading metadata for repository 'baseos' trên CentOS 9

có ai chuyên CentOS 9 giúp em được không ạ em muốn dung lệnh yum - y update mà nó bị lỗi


em xin thanks ạ

Trông như cậu đang gặp vấn đề về mạng, hoặc DNS. Cậu có cách nào loại trừ 2 khả năng này không?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?