Hỏi về cấp quyền cho user trên Linux (nâng cao)

centos
linux

(Mỹ Ngô) #1

Các anh chị cho em hỏi, em có tạo 1 thư mục /share trên server và em muốn phân quyền sao cho 1 nhóm abc có toàn quyền truy cập; những người khác chỉ có quyền đọc; chỉ chủ sở hữu tập tin có quyền xoá hoặc đổi tên tập tin trong thư mục.
Em có dùng thử cách đặt SID và sticky bit nhưng khi em login vào người dùng khác thì không đọc được file trong /share.
Mong được mọi người giúp đỡ ạ!


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Mỹ Ngô.
Bạn thử cái này xem.
https://www.guru99.com/file-permissions.html
Không nhầm thì gán cái folder đó cho nhóm người dùng kia. Rồi cấp quyền 750.


(Mỹ Ngô) #3

Mình đã thử dùng theo cách cấp quyền bình thường này nhưng không thoả được yêu cầu trên bạn ơi, mình đã phân quyền là ‘chmod 5274 /share’ thì thoả đc hầu hết các yêu cầu trên, duy chỉ người dùng là không đọc được file.


(Tao Không Ngu.) #4

Hi Mỹ Ngô.
Bạn thử như này xem:

  1. Đối nhóm của thư mục đó. chgrp ww-data dir
  2. Chủ tập tin có toàn quyên -> 7, nhóm có quyền đọc ghi -> 7(folder nên ngoài quyền đọc ghi 4 + 2 thì thêm thực thi nữa + 1). Người khác có quyền đọc 5. chmod -R 0775 dir

(Vô Thin) #5

Nếu đã tin rằng phân quyền đúng mà chưa tác dụng, hãy reboot lại máy vì có khi việc logout rồi login lại chưa hẳn đã tác dụng.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?