About the randomq category


(Lê Trần Đạt) #1

Bạn có câu hỏi và không chắc nên hỏi ở đâu? Hãy hỏi ở randomq


Nếu các bạn muốn đặt một câu hỏi mà hiện giờ diễn đàn chưa có category nào phù hợp. Thì hãy đặt câu hỏi vào đây. Chi tiết về category này được miêu tả rất rõ ràng ở topic này


Tai nghe earphone bị nhiễm từ (điện)
Tại sao chúng ta không có một nơi để hỏi tất cả mọi thứ?
Làm sao để câu hỏi của mình thu hút được nhiều views và mau có câu trả lời trên DayNhauHoc?
Cách đánh nhịp 2/4 4/4 trong Guitar?
(...) #2

Hỏi mở hàng phát :smiley: randomq có phải là random question? :smiley:


(nhatlonggunz) #3

Vâng, Randomq là Random question ấy anh.
P/s: Viết nghiêm túc xíu, chắc không bị off-topic :sweat:


(Lê Trần Đạt) #4

Chính xác rồi, mục đích là nơi để mọi người thỏa mãn trí tò mò. Mình có thắc mắc gì thì cứ lên hỏi. Nếu ai đó thích thì họ like cho thắc mắc đó. Topic nào có nhiều like sẽ lên top, ai có hiểu biết về vấn đề đó thì trả lời. Cái quan trọng là các câu hỏi vui và thú vị :smile:


(Yenhi Chu) #6

anh ơi ở trong đây có giải bài tập ko ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?