Lỗi khi tạo mới project trên android studio: Gradle sync failed [programming] (1)
Lập trình C "Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục" [programming] (7)
Có nên bỏ học đại học ở năm cuối? ( 2 ) [randomq] (31)
Bài tập về cấu trúc STRUCT sử dụng con trỏ [programming] (7)
Giữa Computer Vision và NLP thì chọn ngành nào sẽ tốt hơn? [dev chat] (2)
Lỗi QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread [programming] (5)
Free Udemy course: Spring Boot : Complete guide from development to deployment [share] (1)
Nghiên cứu về mật mã thì theo ngành toán hay an toàn thông tin? [dev chat] (2)
Chương trình mô phỏng máy ATM bị lỗi console khi run code [programming] (5)
Có phải ASP.NET core sẽ thay thế ASP.NET? [programming] (1)
Xử lí hình chèn vào bài viết với CKEditor [programming] (3)
Zalo viết backend bằng c++? [dev chat] (8)
Bài tập python tính ngày tháng năm [programming] (5)
Lỗi ERR: invalid operation: time and *influxql.StringLiteral are not compatible khi query [programming] (3)
Khắc phục lỗi các Button trong Java Swing [programming] (2)
Tìm vị trí xuất hiện của mảng [programming] (3)
Em không giỏi máy tính cũng chả giỏi tiếng Anh, em muốn học lập trình thì bắt đầu từ đâu? [dev chat] (13)
Convert đoạn code này sang java [programming] (1)
Máy ảo android has stopped [programming] (4)
[Nexttech Group] Tuyển dụng Backend Developer [jobs] (1)
Không lấy được nội dung chuỗi JSON từ phpMyAdmin [programming] (3)
Phức tạp hóa tên class, table và package khi lập trình [dev chat] (9)
Em có câu hỏi về mạng máy tính [randomq] (7)
Sử dụng entity framework cho mô hình 3 lớp như thế nào để khi không sử dụng EF nữa thì code thay đổi ít nhất có thể? [programming] (3)
Mọi người thấy học FPT Polytechnic thế nào ạ? [randomq] (2)
Thắc mắc về MVC PHP [programming] (3)
Mọi người tư vấn cho mình lộ trình nghề lập trình với [dev chat] (5)
Automation Test [programming] (1)
Int32 là gì ? tại sao phải gán int32_MIN cho biến [programming] (2)
Cần tìm người làm project three.js [jobs] (2)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?