xcode

Topic Replies Activity
Code không chạy được trên xcode 4 January 19, 2024
Không thao tác với tập tin được trên Xcode 9 August 12, 2023
Không load được SDL_image trong Xcode 9 April 19, 2022
Lỗi khi dùng Xcode: 1 duplicate symbol for architecture x86_64 3 December 12, 2020
Hỏi về thư viện SDL2_mixer 10 April 16, 2020
Lỗi Clang exit code trong Xcode 1 October 27, 2018
Chạy source code xcode 9 trên xcode 8 4 April 21, 2018
Vấn đề với static và chuyển dữ liệu giữa các màn hình trong XCODE 2 January 25, 2018
Xcode trên Mac os bị lỗi: Linker command failed with exit code 1? Cả netbeans cũng bị lỗi tương tự 1 January 18, 2018
Thiếu thư viện trong xcode 2 October 22, 2016
Chạy file .xip cài xcode 2 October 1, 2016
Lập trình IOS Swift 3 + Xcode 8 Sơn Tùng MTP Playlist App 7 September 13, 2016
Cách giữ lại UIAlertController khi nhấn button? 1 May 31, 2016
[IOS]Đăng nhập và đăng xuất kết nối dữ liệu với my sql? 1 May 21, 2016
Hướng dẫn cài đặt Xcode để lập trình C++ trên Mac OS X 2 April 16, 2016
Xcode không chạy được code C++ 8 March 12, 2016
Phân tích về mã độc XCodeGhost 1 September 22, 2015
Những điểm mới trong Xcode 7 1 August 31, 2015
Lỗi tự động thoát ra khỏi xcode khi click vào GameScene.sks? 2 July 13, 2015
Kéo thả trong Xcode 6.3.1 1 May 27, 2015
[Video] Lập trình C/C++ trên Mac OS X 2 December 26, 2014
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?