software-engineer

Topic Replies Activity
Kỹ sư phần mềm – Thích ứng hay là sẽ bị thay thế 4 September 16, 2021
Từ bỏ đế chế Facebook để làm Startup nhỏ là vì sao? 1 April 10, 2020
Senior C++ Software Engineer 2 August 15, 2018
Grokking Newsletter #3 - Tổng quan thị trường CNTT Nhật từ góc nhìn một kỹ sư Việt 1 December 11, 2017
Kĩ sư phần mềm (software engineer) giỏi thì phải như thế nào? 1 December 11, 2017
Newsletter cho Software Engineer - Tập hợp các bài viết hay cho Kỹ Sư Phần Mềm 1 November 15, 2017
[HCM] - WizeLine Viet Nam Tuyen Dung 2 May 19, 2017
Yêu cầu của một Software Engineer? 4 September 4, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?