software-engineer

Topic Replies Activity
Kỹ sư phần mềm – Thích ứng hay là sẽ bị thay thế 4 September 16, 2021
Từ bỏ đế chế Facebook để làm Startup nhỏ là vì sao? 1 April 10, 2020
Kĩ sư phần mềm (software engineer) giỏi thì phải như thế nào? 1 December 11, 2017
Newsletter cho Software Engineer - Tập hợp các bài viết hay cho Kỹ Sư Phần Mềm 1 November 15, 2017
Software Engineer, Programmer và Software Developer 3 October 2, 2017
[HCM] - WizeLine Viet Nam Tuyen Dung 2 May 19, 2017
How can I become a well rounded Software Engineer 2 October 23, 2016
Yêu cầu của một Software Engineer? 4 September 4, 2015
Are software engineers rich? 13 August 2, 2015
The Evolution of a Software Engineer 3 June 15, 2015
Google giới thiệu các kĩ năng cần thiết để trở thành một "successful Software Engineer" 1 May 13, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?