Kĩ sư phần mềm (software engineer) giỏi thì phải như thế nào?

Anh Huy Nguyễn, CTO của Holistics Software và cũng là một Software Engineer nhiều kinh nghiệm đã từng làm việc ở Châu Âu, Mỹ và Singapore, đã chia sẻ góc nhìn của mình về việc định hướng cho các bạn Software Engineer ở đây. Các bạn cùng tham khảo nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?