entityframework

Topic Replies Activity
Cách One to One trong EF6 1 June 12, 2022
JOIN class model bằng LINQ trong Entity Framework Core 3 March 15, 2021
Thêm bảng database bằng entity framework core không mất dữ liệu cũ 3 March 8, 2021
Binding data từ view vào model save db - winform 6 January 25, 2021
Truy xuất bằng ADO.NET và Entity Framework thì phương pháp nào tối ưu hơn? 1 November 9, 2020
Fix lỗi sqlite entityframework 1 July 14, 2020
Lỗi dữ liệu trong Web MVC 5 May 24, 2020
Lỗi hiển thị dữ liệu từ datagridview lên textbox c# winform 7 May 3, 2020
Lỗi không liên kết khóa ngoại giữa 2 bảng khi dùng EF Code-First 3 April 30, 2020
entityFramework codefirst c#: Tạo database bị lỗi 6 February 12, 2020
Sử dụng entity framework như thế nào để khi không sử dụng EF nữa thì code thay đổi ít nhất có thể? 3 May 23, 2019
Giúp đỡ về connectionstring của entity framework trên host somee 2 March 25, 2019
Entity Framework có phải là 1 mô hình? 6 March 15, 2019
Lấy tên của tất cả các bảng - Entity Framework C# 1 May 20, 2018
Cần giúp đỡ về tổ chức model trong asp.net mvc với entity framework 2 May 15, 2018
Tại sao khi sử dụng lazy load trong entity framework, thực thể vẫn load thuộc tính liên quan dù chưa truy cập? 4 April 14, 2018
Lỗi khi chạy entity framework trên visual studio 1 April 12, 2018
Cập nhật dữ liệu khi người dùng thêm, xóa, sửa cùng một lúc 8 April 11, 2018
Mô hình ORM với Entity Framework tích hợp CK Editor, File Uploader hoặc Page Listed 1 April 10, 2018
Entity Framework - update bảng Model bằng dạng Model.ToArray khi sửa nhiều record 2 April 9, 2018
Cách update data sử dụng enitty framework? 1 July 26, 2017
Entity Framework ASP.Net 1 May 23, 2017
Xin chỉ bảo lỗi Entity framework 6 April 20, 2017
Làm sao để chuyển IEnumerable to Object[ , ] 1 March 10, 2017
Chạy Stored Procedure trong C# ADO.NET Entity Framework 8 January 19, 2017
Thắc mắc về entity framework 1 December 6, 2016
Làm sao để viết procedure trên entity framework code first 5 December 5, 2016
Các bước update model entity framework code first from existing database 7 November 14, 2016
Hỏi cách sửa lỗi tạo database bằng code first với ngôn ngữ C# 2 November 5, 2016
Thắc mắc về ADO.NET Entity Framework 2 August 20, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?