Video Ngôn Ngữ C - 16 - Vòng lặp: while

c
video

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
Vòng lặp quan trọng mà đang hoang mag
(Lê Trần Đạt) #2

I moved a post to a new topic: Tách ra từng số của một số nguyên và tính tổng của chúng


(dokumar_hiroshi) #3

anh đạt ơi cho em bài tập bài này đi tại em thấy bênh trong nghi anh bị nhầm nên em ra đây xin anh đạt luôn
:grin:


(Lê Trần Đạt) #4

Em dùng vòng lặp while để kiểm tra có bao nhiêu số chia hết cho 7 trong khoảng từ 1 tới n, n nhập vào từ bàn phím :smiley:


(Đặng Trung Thông) #5

đây là lời giải của mình,mong thầy và các bạn góp ý ạ

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n;
	int i=0;
	printf("nhap so n\n");
	scanf("%d",&n);
	while(i<=n){
	if(i%7==0){
	printf("%d %s",i,",");
	i=i+1;
	}
	else
	i=i+1;
	}
	system("pause");
	return 0;
}

(Thế Đạt Nguyễn) #6

Bài của em ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?