Vòng lặp quan trọng mà đang hoang mag

Mọi người ơi, giúp e với ak. Ai có tài liệu nói chi tiết, có ví dụ về VÒNG LẶP không? cho e xin với. E đang gặp bế tắc về chủ đề vòng lặp.
Hay ai có bài tập mà có giải cho e xin với.
e tự học nên ít tài liệu và bạn bè để trao đổi nên mong mọi người giúp e với k.
E cảm ơn

Bạn thích vòng lặp nào nào while…do, for hay là foreach :joy: hihi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?