Lỗi cú pháp trong hàm đệ quy

dạ cho em hỏi tại sao đệ qui này gặp lỗi ạ

Lỗi, lỗi chỗ nào :thinking: ? Có thấy lỗi nào đâu :thinking: ?

3 Likes

Bình thường mà anh.

Ngoài lề :


hình như cái này là livestream cũ của dương 404 thì phải :thinking: :thinking:

2 Likes

3 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Hình đã cập nhật vào post #1 rồi nên không cần comment lại ở đây nữa :kissing:

Dấu trừ bí ẩn :thinking:? Thử xoá cái dấu trừ(chắc thế) ở chỗ bị lỗi rồi nhập dấu gạch ngang(dấu trừ) ở bàn phím xem sao.

2 Likes

cảm ơn anh được rồi,em lại không có quà cho anh

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?