Các chuyên ngành của công nghệ thông tin

  • CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
  • CHUYÊN NGÀNH MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
  • CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
  • CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
  • CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH
    Mọi người cho em ý kiến nên theo chuyên ngành nào trong các chuyên ngành trên ạ ???

Máy tính và truyền thông!

1 Like

Cái này có nhiều lắm rồi bạn, sao bạn không tìm và đặt một câu hỏi hẹp hơn…
1 Like

Topic này bị đóng do đã có nhiều topic tương tự trong diễn đàn, hãy sử dụng chức năng search của Dạy Nhau Học

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?