testing

Topic Replies Activity
Tổng hợp các bài viết về testing 1 November 19, 2021
Acceptance Test là gì? 1 November 18, 2021
Regression Test là gì? 1 November 16, 2021
System Test là gì? 1 November 14, 2021
Integration Testing là gì? 1 November 13, 2021
API Test là gì? 1 November 12, 2021
Component Test là gì? 1 November 9, 2021
Theo bạn lập trình viên có phải kiểm thử code của họ không? 1 September 21, 2021
Tổng kết chiến dịch kiểm thử hiệu năng spiderum 4 February 1, 2021
Hướng dẫn viết testcase cho Calculator 7 January 14, 2021
Kiểm thử đăng nhập hệ thống bằng testng 5 April 11, 2020
Checklist trong code review 2 November 3, 2021
Tìm người có thể làm video hướng dẫn tester ở Dạy Nhau Học 21 May 27, 2019
Ở Hà Nội thì tìm mua quyển "Kiểm thử các ứng dụng Web" ở đâu? 14 July 21, 2018
Back to back testing là gì? 3 April 13, 2018
[JobSeeker.vn - Saigon] Cần tuyển Game Tester - $500 2 January 4, 2018
Khi code bạn có viết test? 3 September 11, 2017
Xin tài liệu kiểm thử phần mềm selenium - C# 1 April 24, 2017
Cần người chỉ dạy mình về định nghĩa Test App 3 February 1, 2017
Giúp mình fix lỗi DataProvider trong TestNG, không thể pass 3/4 testcase còn lại 1 January 23, 2017
Integration test là gì? 6 September 26, 2016
Về việc một programmer viết test case chứ không phải là unit test 21 September 11, 2016
Ngành kiểm thử phần mềm phải học những gì? 2 January 4, 2016
Test case template 3 November 18, 2015
Hỏi về định hướng và tương lai của kiểm thử phần mềm 2 November 17, 2015
Có mấy kiểu test? 14 July 10, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?