Làm sao Test Leader có thể review được các testcase của các thành viên trong team?

Mọi người ơi cho em hỏi, khi mà tester đã kiểm tra xong tất cả các testcase và tất cả đã pass. Bằng cách nào mà khi review, Test Leader có thể biết được các testcase đó có thật sự là passed hay chưa mà không cần phải test từng testcase đó ạ?
Em cảm ơn mọi người ạ.

câu hỏi đặt ra là nếu có cách như vậy, thì thuê tester làm gì nữa?

1 Like

Test leader sẽ sử dụng test evidence để xác nhận, và random pick vài test để thử lại. Trừ các micro-managers, hay những người có vấn đề về niềm tin khi luôn nghĩ cấp dưới lừa mình, mới đi test lại tất cả.
Tất nhiên, tester không có đạo đức nào đó sẽ có thể làm giả evidence sao cho giống thật, cơ mà khi đó, nếu có bug ở đúng case có evidence giả, tester đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự gian lận đó.

3 Likes

Nếu test lead nắm hệ thống, có thể nhận định được một lỗi có thể gây ra một lỗi khác.
Ví dụ test plan được chia làm 5 phần, cho 5 tester làm.
Trong đó tester A phát hiện một bug của backend, tester B báo frontend pass hết. Test lead có thể nhận định là cái bug của backend phải dẫn tới Frontend bị sai, không thể pass được. Do đó sẽ review lại xem test plan B có ổn không.

2 Likes

Cảm ơn mọi người đã giải đáp ạ :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?