project

Topic Replies Activity
Tuyển tất cả mọi người cùng tham gia làm một open source về C/C++ 71 December 12, 2015
Tổng hợp - Open source project - Wiki posts - C/C++ 9 December 6, 2015
Giải thích đơn giản về CI – Continuous Integration (Tích hợp liên tục) 1 November 9, 2015
Mời mọi người chơi thử game mình làm (multiplayer snake game) 3 October 31, 2015
Game android Space Battle làm bằng c# 6 September 13, 2015
Làm game với jquery 21 September 12, 2015
Demo game 2048 viết và chạy trên Microsoft Visual Studio 2013 13 September 5, 2015
[Project][JavaFX] Máy tính đơn giản XabuiCalculator v1.0 1 August 16, 2015
Mời anh em xài thử phần mềm áp dụng kỹ thuật pomodoro tui viết 6 July 11, 2015
Tấm thảm động inFORM của MIT Media Lab (2013) 1 June 20, 2015
Mời anh em nghịch thử DNHconsole beta 1 :D 35 June 15, 2015
Cùng mình làm dự án Web này nhé 15 June 11, 2015
Game FlappyBird trên Visual studio 7 June 7, 2015
Google ATAP: Dự án Jacquard - Cảm ứng trên quần áo 2 June 2, 2015
Google ATAP: Dự án Soli - Cảm ứng không chạm 4 May 30, 2015
Rủ rê một vài bạn rảnh rỗi làm Open Source chơi 112 April 23, 2015
Xin ý tưởng làm một project 45 April 11, 2015
Cách Gửi bài cho Open source C/C++ của diễn đàn! 11 December 20, 2014
Ý tưởng làm project Open Source cho Dạy Nhau Học 20 December 20, 2014
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?