Danh sách trên 1000 projects dành cho những người mới học lập trình

Mình thấy có rất nhiều bạn lên đây đặt câu hỏi là mình vừa mới học lập trình xong thì bây giờ nên làm gì tiếp theo?

Đây là danh sách trên 1000 projects dành cho những người mới học lập trình. Các bạn hãy vào đây xem, và hãy thử hoàn thành tất cả các project ở đây để xem bạn đã thật sự hiểu về những gì mình đã học chưa. Và hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy niềm vui và thử thách với những project này. :smile:

26 Likes

Thanks for share:grinning:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?