pomodoro

Topic Replies Activity
Pomodoro Smart Timer đã có phiên bản mới pomodoro.20-10-20.V3.1 26 March 28, 2023
Phần mềm áp dụng kỹ thuật pomodoro mình tự viết 2 January 7, 2023
Là nhân viên văn phòng, bạn hãy thử Pomodoro 5 September 13, 2020
Chia sẻ ứng dụng đồng hồ Pomodoro phiên bản web sơ sài 3 October 5, 2021
Giới thiệu về Pomodoro Technique - Phương pháp quản lý thời gian 2 October 5, 2021
Mời anh em xài thử phần mềm áp dụng kỹ thuật pomodoro tui viết 6 July 11, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?