Giới thiệu về Pomodoro Technique - Phương pháp quản lý thời gian

Chào mọi người, có lẽ một trong số các bạn ở diễn đàn có thể đã nghe qua, biết hoặc đang áp dụng kỹ thuật Pomodoro để quản lý thời gian hiệu quả.

Mình cũng mới được giới thiệu về nó… Đã áp dụng thử và có vẻ thú vị nên cũng xin viết lại để chia sẻ với mọi người.

http://vhnam.github.io/blog/gioi-thieu-ky-thuat-pomodoro/

Khái quát về kỹ thuật Pomodoro có thể tóm gọn trong vòng một tấm hình. Các bạn có thể vào blog của mình đọc và cùng chia sẻ cảm nhận về phương pháp này.

2 Likes

Dead link

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?