Chia sẻ ứng dụng đồng hồ Pomodoro phiên bản web sơ sài

Chia sẻ ứng dụng đồng hồ Pomodoro phiên bản web sơ sài

vừa nãy thấy có bạn chia sẻ về đồng hồ Pomodoro, nhớ ra mình cũng có cái pet project nho nhỏ viết về cái này bằng HTML, CSS và Js cơ bản luyện lên tay, chia sẻ với các bác

Github: https://github.com/vantu98/Pomodoro_clock

Em tính phát triển cái này thành một extension cho Chrome, mà không biết bắt đầu từ đâu, mọi người có thể giúp em vài gợi ý được không? em cảm ơn

2 Likes

https://developer.chrome.com/extensions/getstarted

Bạn tham khảo nhé

4 Likes

Dead link

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?