Phần mềm áp dụng kỹ thuật pomodoro mình tự viết

domor-gtk

Đây là một phần mềm áp dụng kỹ thuật pomodoro để tăng hiệu quả công việc.

Mình viết phần mềm này chủ yếu để dùng cá nhân và học python gtk.

share ở đây cho bạn nào cần xài, Then kiu.

Link github.com

Mình chỉ mới test trên Ubuntu 15.04 và Elementary OS freya.
Nếu có lỗi gì thì các bác tạo issue trên github nhé.

1. Clock window

clock window

2. Indicator menu

indicator menu

3. Setting dialog

Setting

Break notification

  • Block user input: nó sẽ hiện ra một cửa sổ fullscreen để các bác không thể làm việc trong thời gian nghỉ ngơi, lúc nào xong thì nó sẽ tự ẩn
  • Show popup dialog: Lúc thời gian nghỉ, nó chỉ hiện ra 1 dialog nhỏ nhỏ nên các bác có thể làm việc tiếp (trường hợp sếp đi qua cũng không biết :v )

Show skip button
nếu bật tùy chọn này thì nó sẽ show nút skip trên màn hình nghỉ ngơi để các bác có thể bỏ qua và làm việc tiếp

Các bác có thể chọn âm thanh thông báo khi hết giờ

3 Likes

3 posts were split to a new topic: Ứng dụng hỗ trợ chặn website

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?