lifeskills

Topic Replies Activity
Phương pháp duy nhất cần thiết để học kỹ năng mới 9 June 14, 2017
Hỏi về cách quản lí thời gian 5 December 29, 2016
Đam mê cần gì phải kiếm! 1 November 7, 2016
9 kỹ năng không dễ nhưng rất đáng học 2 September 7, 2016
Developer phải hỏi những điều này trước khi "gật đầu" một offer 1 August 29, 2016
6 cách sử dụng thời gian cá nhân hiệu quả 3 July 24, 2016
[Tâm sự] Bế tắc trong thời gian đầu làm việc 8 June 6, 2016
Đôi khi cắm đầu ngồi code là cách … ngu nhất để giải quyết vấn đề 5 May 28, 2016
Hôm nay tiếp tục là câu chuyện kì 2 4 April 8, 2016
Kỹ năng sống: nếu các bạn thật sự muốn thay đổi suy nghĩ và cách sống tiêu cực của mình thì nên đọc (chỉ cần bỏ ra 9 phút đọc và 1 phút ngẫm thôi) 7 April 3, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?