coder

Topic Replies Activity
Sự thật về những cái sung sướng của coder
fun
9 January 11, 2017
Những điều chỉ Senior Developer mới nhận ra 1 November 1, 2016
#firstsevenfailures của coder là gì? 1 August 22, 2016
Coder: Một nghề chân chính, một nghề cần vinh danh 1 July 18, 2016
Sự thật đắng lòng: Đôi khi cắm đầu ngồi CODE là cách … ngu nhất để giải quyết vấn đề 11 January 23, 2016
Sự khác nhau giữa Coder với Programmer? 5 July 29, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?