Xin tài liệu Raw socket in Python

networking
python

(N.T.H) #1

Chào mọi người, ai có tài liệu chuẩn về Raw socket in Python share cho mình xin với ạ, em google rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy tài liệu đúng ý mình :((


(doanguyen) #2

Python socket là 1 standard library - thư viện CHUẨN, không biết bạn còn cần đúng ý như nào nữa?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?