Video Ngôn Ngữ C - 13 - Câu lệnh rẽ nhánh Else If

c
video

(Lê Trần Đạt) #1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main()
{
   int Diem = 10;
    if (Diem > 10)
      printf("Diem khong lon hon 10");
    else if (Diem >= 8)
      printf("gioi\n");
    else if (Diem >= 7)
      printf("Kha\n");
    else if (Diem >= 6)
      printf("trung binh\n");
    else if (Diem >= 5)
      printf("Yeu\n");
 
    else{
      printf("kem\n");
    }
}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main()
{
   int Diem = 1;
    if (Diem > 10)
      printf("Diem khong lon hon 10");
    else if (Diem <= 5)
      printf("yeu\n");
    else if (Diem <= 6)
      printf("trung binh\n");
    else if (Diem <= 7)
      printf("kha\n");
    else if (Diem <= 10)
      printf("gioi\n");
 
    // else{
      //printf("kem\n");
   // }
return 1}

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng Hợp C,C++: Hỗ trợ giải tất cả các bài tập C & C++
Nên học ngôn ngữ cơ bản nào để bắt đầu học lập trình?
lệnh if else khó quá
Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
#2

ok ko anh :smiley:


(Lê Đình Huy) #3

lệnh thì đúng rồi nhưng hơi khó nhìn e à .
sao e ko để else if mà lại để else xuống dòng if ?
e tham khảo thêm video này để code dễ nhìn nhé .


(buithaiminh) #4

Bạn ấy dùng if lồng if

int main()
{
  int diem = 7;
  if (diem >= 8)
    printf("Gioi");
  else
    if (diem >= 7)
      printf("Kha");
    else
      if (diem >= 5)
        printf("Trung binh");
      else
        printf("Yeu");
  return 0;
}

Dễ nhìn hơn thì dùng else if như này:

int main()
{
  int diem = 7;
  if (diem >= 8)
    printf("Gioi");
  else if (diem >= 7)
    printf("Kha");
  else if (diem >= 5)
    printf("Trung binh");
  else
    printf("Yeu");
  return 0;
}

#5

Ra thế tks 2 a :smile:


(nhatlonggunz) #6

If lồng if, nghe làm nhớ thời học Excel quá
bài giải của em

hic, sao em xài Markdown nó chỉ đóng khung dòng return 0 thôi vây, ai chỉ em cách xài Markdown ik
Cho em hỏi sao thấy có nhiều người dùng scanf gì gì đó nữa vậy ạ


(buithaiminh) #7

(buithaiminh) #8

scanf để đọc dữ liệu nhập vào (trường hợp này là đọc số điểm người dùng nhập từ bàn phím)


(BaoLe) #9

Nếu đề bài yêu cầu:nhập số điểm từ bàn phím sau đó kiểm tra xem với số điểm đã nhập thì đạt loại gì.thì ta dùng scanf.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
  float diem_so;
  printf("Nhap diem:");
  scanf("%f",&diem_so);
  if(diem_so>=8)
    printf("Gioi.");
  else if(diem_so>=7&&diem_so<8)
    printf("Kha.");
  else if(diem_so>=5&&diem_so<7)
    printf("Trung binh.");
  else
    printf("Yeu");
  getch();

}

Nếu có lỗi gì thì fix giúp mình nha.Thank you vì đã xem bài viết của mình.


(buithaiminh) #10
if ()
  // your code here
else if ()
  // your code here
else ()
  // your code here

Hàm này sẽ duyệt điều kiện từ trên xuống theo phương pháp loại suy, khi đủ điều kiện thì thực hiện code, sau đó thoát ra. Vậy nên ở đoạn code trên của bạn không cần phải else if(diem_so>=7&&diem_so<8) mà chỉ cần else if(diem_so>=7). Tương tự với else if(diem_so>=5&&diem_so<7) thì chỉ cần else if(diem_so>=5)

Code thực hiện không sai, nhưng dư thừa làm tốn tài nguyên máy.


(nhatlonggunz) #11

and i did it, thanks anh @btm

int main()
{
   float diem = 8.83748; //any values from 1 to 10
   printf("Your average mark is %.1f\n",diem);
   if (diem >=8)
      printf("You are one of my best students, \nI'm very proud of you\n\n\n");
   else if (diem >=7)
      printf("You did well\n");
   else if (diem >=6)
      printf("You disappoint me with your bad mark \n");
   else if (diem >=5)
      printf("It's terrible, banned if u still keep that result\n");
   else
      printf("I can't stand teaching you anymore\n");

  return 0;
}

(Tú Tàn Tạ) #12
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
  int diem_tong_ket = 8;{
  if (diem_tong_ket>=8)
  printf("hoc sinh gioi\n");
  else
  if (diem_tong_ket>=7)
  printf("hoc sinh kha\n");
  else
  if (diem_tong_ket>=6)
  printf("hoc sinh trung binh\n");
  else
  if(diem_tong_ket>=5)
  printf("hoc sinh yeu\n");
  else
  printf("het thuoc chua\n");
  }
}

(VirginsTv) #13

sai chính tả quá trời nha =))))


(Tú Tàn Tạ) #14

sai chỗ nào chú… e chạy ct đúng ùi mà :sweat:


(Gió) #15

Chương trình không sai, chỉ hơi khó đọc thôi. Nhiều if else thì bạn nên để trong { } để dễ đọc và tránh nhầm lẫn.


(Tú Tàn Tạ) #16

ok cám ơn bạn :smile:


(nhatlonggunz) #17

Em sai gì nào :stuck_out_tongue_winking_eye:


(nhatlonggunz) #18

Bạn dùng
Markdown để code dễ nhìn nha bạn


(Bui Bap) #19
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   if (so_diem 1>0;)
   int so_diem = 1;
   if (so_diem !=0);
    printf("hoc sinh gioi");
  else
    printf("loai kha");
   return 0;
}

coi sai cho nao the bai tap else if anh @ltd giảng khó hiểu quá cho em ví dụ cu thể dk ko


(Lê Trần Đạt) #20

Em coi các ví dụ ở trên nhé.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?