Video C++ Bài 27 - Mảng và con trỏ (Phần 3)

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
(Lã Bảo Ngọc) #2

vd: nếu như mảng có rất nhiều phần tử thì sao anh…chả lẻ lại phải gõ từng dòng như vậy hả a Đạt


(Lê Trần Đạt) #3

Mình sẽ sử dụng các vòng lặp để thay thế cho việc viết code lặp đi lặp lại nhiều lần :smile:


(Tuấn Nguyễn) #4

Hoặc dùng hàm random() cũng được :smile:


(Lã Bảo Ngọc) #5

a Đạt…bài mảng và con trỏ …vd mảng e tạo có nhiều phần tử …e dùng for cho chạy thì nó lại ra thêm 2 số …ở cuối là ở đâu ra vậy a Đạt.


(Lê Trần Đạt) #6

Là vì mảng của em có 6 phần tử thôi, trong khi em lại in ra những 11 phần tử. *contro <=10


(Lê Trần Đạt) #7

I moved a post to a new topic: Con trỏ tới mảng hai chiều


(Lê Trần Đạt) #8

This topic was automatically closed 100 days after the last reply. New replies are no longer allowed.


(Lê Trần Đạt) #9

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?