Vấn đề về chuyển đổi ngôn ngữ lập trình

Mình đang học c và biết được khá nhiều rồi mà sắp tới mình vào đổi tuyển tin của trường. Mà đi thi tuyển thì phải thi bằng pascal nên mình thắc mắc là không lẽ mình phải học lại từ đầu 1 ngôn ngữ mới . Cho e cin lời khuyên từ các tiền bối :smiling_face_with_three_hearts:

vậy thì đừng thi vào đội tuyển nữa :V :V :V

hỏi mấy ông thầy trong trường ấy hỏi ở đây biết trả lời sao đây em :V

5 Likes

Bạn đã có câu trả lời rồi mà, chỉ có 2 lựa chọn
Nghỉ khỏi thi -> ko học ngôn ngữ mới
Học ngôn ngữ mới để thi
:smile:

1 Like

Hỏi 1 câu mà đã có sẵn kết quả rồi thì hỏi làm j nữa

Nếu là Free Pascal còn đỡ chứ gặp ông nội Turbo Pascal là mệt :slight_smile: C còn có chuẩn C11 :smiley:

Bạn tìm sách Pascal học rồi dịch C qua Pascal :smiley: học khá nhanh.

3 Likes

Theo mình biết thì khi đi thi (tỉnh) người ta chấp nhận C, Pascal, C++

5 Likes

em đã học c có nghĩa là em đã có được tư duy lập trình, đó mới là cái quan trọng, anh cũng từng học pascal em chỉ cần học cấu trúc của nó, biến, điều kiện, vòng lặp, hàm.v.v. rồi làm nhiều bài tập là ok à !

2 Likes

Nếu vậy thì vô đây học nè. :slight_smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?