Thông báo bảo trì sáng sớm mai ngày 7/10/2015

Server down vào lúc 7h sáng mai để fix tạm lỗi không xem được profile, thời gian bảo trì tầm 15-30p, mọi người vào group Skype tiếng Anh và tiếng Việt nói chuyện nhé

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?