Review về bài test và phỏng vấn apply thực tập Machine Learning ở Framgia

python

(Hùng Mạnh) #1

Em đang là sinh viên năm cuối, em với apply vào Framgia ở vị trí Thực tập Machine Learning. Em muốn xin ít review về bài test và phỏng vấn với ạ! thanks all!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?