Khoa học máy tính - Kỹ thuật phần mềm khác nhau như thế nào?

Anh chị ơi cho em hỏi KHMT và KTPM khác nhau như nào ạ?
Em ở Hà Nội thì có những trường nào đào tạo 2 ngành trên ạ?
Em cảm ơn.

Welcome to DNH @TIEN3

Câu hỏi của cậu là câu hỏi phổ thông. Tớ cá trên diễn đàn đã có ai đó hỏi câu hỏi này rồi. Cậu thử tham khảo xem:

2 Likes

Về câu hỏi trường nào đào tạo 2 ngành trên, mời bạn qua topic này:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?