Trả lời câu hỏi của một người thì nhấn vào đâu?

Anh ơi e muốn trả lời câu trả lời của anh thì nhấn vào đâu ạ :frowning: Reply as linked Topic - là phải tạo chủ đề mà e không thấy a tạo vẫn post được ạ ) :slight_smile:

Em bấm vào nút reply ngay dưới bài post của anh đấy.

Em xem hướng dẫn ở đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?