5 Bước thay đổi ngôn ngữ trên Udemy 😂

tutorial
basic
udemy
c++

( Ngô Doãn Tuấn) #1

##Bước 1: Truy cập trang https://www.udemy.com/

###Bước 2: Kéo phần giao diện của website xuống tận cùng [spoiler](Giữ phím PGDN)[/spoiler]


###Bước 3: Tại góc trái dưới có mục thay đổi ngôn ngữ.[spoiler] Click vào đó[/spoiler]

Bước 4: Chọn ngôn ngữ yêu thích[spoiler] (Thích cái gì đùa đấy - Biết thì hãy chọn - Mà chọn English đi :joy:)[/spoiler]

###Bước 5 : Đổi ngôn ngữ xong thì vào học khóa học C++ của Anh Đạt thôi - không hết hàng :joy:
[spoiler]####Rò rỉ thông tin :joy:[/spoiler]

###Anh Đạt [spoiler]không[/spoiler] đẹp trai [spoiler]lắm đâu nhưng[/spoiler] dạy thì mình :heart_eyes: Để lại review nếu bạn cũng :heart_eyes: :smiling_imp:

Anh Đạt đang hướng dẫn đặt tên sao cho Clean Code :joy_cat:


Cảm ơn bạn đã theo dõi hết topic và đây là những gì bạn có thể sẽ cần !
Không biết đổi ngôn ngữ trong Udemy
(Itachi Citus) #2

Mình chỉ cần 3 bước thôi :joy:

Bước 0: Cài firefox.
Bước 1: Mở firefox.
Bước 2: Truy cập Udemy với ngôn ngữ luôn mặc định là Tiếng Anh :stuck_out_tongue:


( Ngô Doãn Tuấn) #3

Thanks anh
Để em update nào !
:joy:


(Thành Phạm) #4

3 posts were split to a new topic: Làm sao để làm mờ nội dung Post (Spoiler)


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?